Plasmapen – Hals

7.000 kr


Oppstrammende behandling ved hjelp av plasmapen virker ved ionisering av gasspartikler i luften mellom spissen på apparatet og huden, for å danne plasma. Resultatet sees umiddelbart.