PRP – Ansikt

3.500 kr
Ved PRP-behandling tas det en vanlig blodprøve fra pasienten. Deretter sentrifugeres blodet og de ulike bestanddelene i blodet skilles fra hverandre. Væsken som blir igjen er rik på blant annet blodplater, hvite blodceller, vekstfaktorer og proteiner. Formålet med å injisere væsken tilbake i kroppen er å minske hyppig vannlating