PRP – Hår

3.800 kr
For hårtap. Ved PRP-behandling tas det en vanlig blodprøve fra pasienten. Deretter sentrifugeres blodet og de ulike bestanddelene i blodet skilles fra hverandre. Væsken som blir igjen er rik på blant annet blodplater, hvite blodceller, vekstfaktorer og proteiner. Dette kan injiseres for å stimulere hårvekst mot hårtap.